Кызматкерлер

Халилова Марина Владимировна Мониторинг жана сапат департаментинин директору: Хиценко Людмила Анатольевна Усенова Гульнур Искаковна мониторинг секторунун башкы адиси

Документтер

Сапатты башкаруу тутумунун тастыктамасыБилим берүү сапатын камсыздоо саясатыСапатты башкаруу тутумунун өтүү планыБилим берүү сапатынын канаатандырарлыгын баалоону жүргүзүү жана талдооИчки аудиттерМониторинг, өлчөө, талдоо жана жакшыртууЫлайык келбестиктерди башкарууДокументтерди жана каттоону башкарууСапат боюнча жетектөө Сапат тармагындагы максаттарТобокелдиктерди башкаруу Сапатты башкаруу тутуму жөнүндө жобо

Максаттар жана максаттар

Цель отдела: Билим берүү сапатынын тутумунда иштин анык абалы жөнүндө маалыматты чогултууну, иштеп чыгууну жана талдоону камсыздоо, мониторинг жүргүзүү. Бөлүмдүн милдеттери: Кардарлардын жана башка кызыкдар тараптардын билим берүү, илимий жана инновациялык ишмердүүлүгүнө канааттануусун жогорулатууга карата  ЭАММдин  сапатты башкаруу тутумунун (СБТ) ишин колдоо жана өркүндөтүү; ЭАММдин ишмердүүлүгүнүн мониторинг ыкмаларын, аспаптарын жана процедураларын иштеп чыгуу, ишке ашыруу, […]