Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Окуу аудиторияларынын жана тематикалык бөлмөлөрдүн заманбап жабдуулары – кесиптик билим берүү тармагын кескин түрдө жаңылантып, келечектеги адистердин интеллектуалдык өнүгүүсүнө кошкон салымы болуп саналат. Бөлмөлөр үчүн стенддерди, плакаттарды жана башка материалдарды  даярдоого түрдүү маалыматтарды жеңил кабыл ала турган, ар түрдүү шарттарда иштеп, инновациялык өсүүгө умтулган кадрлар жардам берет. Тематикалык бөлмөлөрдүн туура жасалышы – ийгиликтүү педагогикалык процесстин […]

Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Илимий-изилдөө иштери: Илимий-изилдөө иштери (ИИИ) кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын ишмердүүлүгүнүн маанилүү түрлөрүнүн бири болуп саналат. Кафедрада илимий иштерди жүргүзүү изилдөөлөрдүн негизинде окуу-тьарбиялык процессин үзгүлтүксүз өркүндөтүүнү жана билим берүү ишмердүүлүгүнө заманбап ыкмаларды жана педагогикалык технологияларды киргизүүнү камсыз кылат. Гуманитардык дисциплиналар кафедрасында жүргүзүлүп жаткан илимий-изилдөө иштеринин негизги милдеттери: Актуалдуу илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү Окуу процессин акыркы илимий изилдөөлөрдүн натыйжалары […]

Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Окуу планы: Окуу планы (5 жыл) 2021-2022-окуу жылына Окуу планы (5 жыл) 2023-2024-окуу жылына Окуу планы (6 жыл) 2023-2024-окуу жылына Ырааттуулук: Ырааттуулук (5 жыл) 2023-2024-окуу жылына Ырааттуулук (6 жыл) 2023-2024-окуу жылына Календарлык графиктер 2023-2024-жж. 1-курс, 1-семестр, II жарым жылдык 1-курс, 2-семестр, II жарым жылдык 2-курс, 3-семестр, II жарым жылдык 2-курс, 4-семестр, II жарым жылдык 4-курс, […]

Профессордук-окутуучулук курам

Исакова Айгуль Турсунбековна п.и.к., доцент Бейшеева Жыргал Жусупбековна ф.и.к., доцент Алиева Махабат Бейшекеевна Ага окутуучу Джекишева Нуркыз Темирбековна Ага окутуучу Курманова Гульнара Аскарбековна Ага окутуучу Мамбеталиева Маргарита Сасыкуловна Ага окутуучу Исманова Гульнара Абдыкуловна Ага окутуучу Султанова Толкун Табылдиевна Ага окутуучу Токолдошова Рахат Ишембаевна Ага окутуучу Айльчиева Айнура Жекшеналыевна Ага окутуучу Бекбоева Бубуйра Касымовна Ага окутуучу […]

Гуманитардык жана табигый-илимий дисциплиналар кафедрасы тууралуу

Кафедра башчысы Аты-жөнү: Исакова Айгүл Турсунбековна Илимий даражасы: педагогика илимдеринин кандидаты Илимий наамы: доцент Байланыш Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель көч. 6, Чыгыш медициналык кампусу, 120-кабинет Телефон: +996 555 266 522 Email: humanities@ism.iuk.kg Кафедра жөнүндө: «Гуманитардык жана табигый-илимий дисциплиналар» кафедрасы КЭАУ Эл аралык медицина мектебинин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бири болуп саналат.  Кафедранын негизги максаты […]