Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Окуу планы: Учебный план «Лечебное дело» (5 лет) 2019г. Ырааттуулугу: Последовательность дисциплин за 2023 -2024 учебный год Календарь графиги 2023-2024 жж. 4 курс, 8 семестр, II полугодие 5 курс, 9 семестр, II полугодие Модуль графиги 2023-2024 жж. 4 курс, 8 семестр, II полугодие 5 курс, 9 семестр, II полугодие Дисциплиналар: «Жугуштуу оорулар» дисциплинасы Негизги милдети […]

Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Изилдөө иши: Илимий-изилдөө иштери (ИЖТБ) кафедранын окутуучуларынын турмушунда маанилүү роль ойноп, окуу процессинде тиешелүү илимий иштерди жүргүзүү жана колдонуу аркылуу окуу-тарбия иштерин дайыма өркүндөтүүгө салым кошуп келет. Изилдөө ишинин негизги максаттары: учурдагы илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү; акыркы илимий изилдөөлөрдү окуу процессинде чечмелөө; Кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын илимий квалификациясын жогорулатуу; Окуу материалдарын, монографияларды, илимий макалаларды жана докладдарды түзүү […]

Профессордук-окутуучулук курам

Оторова Асель Анарбековна Кафедра башчысы Альтаир кызы Айгерим Бөлүмдүн адиси Байзакова Аида Кафедра ассистенти Жаныбекова Нурайым Жаныбековна Кафедра ассистенти Клычева Луиза Нурлановна Кафедра ассистенти Алиева Динара Усенбаевна Кафедра ассистенти Кошумбаева Нуржамал Омурбековна Кафедра ассистенти Каныбек кызы Алтынай Кафедра ассистенти

Жугуштуу оорулар кафедрасы жөнүндө

Кафедранын башчысы Аты-жөнү:  Оторова Асель Анарбековна Илимий даражасы: Биология Илимдеринин Кандидаты Байланыш: Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель көч. 6, Чыгыш медициналык кампусу, 105-кабинет Email: asel.otorova@gmail.com Кафедра жөнүндө Жугуштуу оорулар кафедрасы окуу-методикалык, илимий-изилдөө иштерин, ал эми тажрыйба менен алектенген докторлор өз адистиктери боюнча дарылоо-кеңеш берүү иштерин жүргүзүшөт. Кафедра 2021-жылдын октябрь айында уюштурулган, бул окуу […]

Сапатты баалоо жана билимди көзөмөлдөө сектору

Сотрудники Куттугалиева Даяна Мысабековна Специалист сектора оценки качества и контроля знаний Айталиева Рами Руслановна Специалист сектора оценки качества и контроля знаний Цели и задачи Цель сектора: «Способствование созданию прозрачной, объективной и эффективной системы оценки знаний, способствующей повышению качества медицинского образования и подготовки высококвалифицированных специалистов.» Задачи сектора: Координация, контроль внедрения и использования инструментов оценки знаний в […]

Документтер

Жоболор: СКжОТИ бөлүмү жөнүндө жобо 2022-2023 окуу жылы. Кураторлук жөнүндө жобо 2022-2023 окуу жылы. Университетте окуп жаткандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча шарттарды түзүүнү жөнгө салуучу жобо КЭАУНИн Эл аралык медицина мектебинде окуучулар үчүн ички тартип эрежелери Студенттин моралдык-этикалык кодекси Иш пландары: ПСиВР бөлүмүнүн иш планы 2023-2024 окуу жылы. Тарбия иштеринин планы 2022-2023 окуу жылы. Куратордун […]

Симуляциялык окуу борбору

Симуляциялык окуу борборунун жетекчиси Исаматов Джаныбек Шеримбекович Байланышуу: Дареги:  720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Турусбекова көчөсү 88/1, “Аманат” Университеттик клиникасы, 6-кабат, кабинет №608. Телефон: +996 (550) 108-688 Email: simulblok@mail.ru Максаты: Студенттерге профессионалдык компетенциялардын бардык түрүн өнүктүрүү жана бейтапка зыян келтирбестен клиникалык ыкмаларды бириктирүү үчүн шарттарды түзүү. Симуляциялык окуу борбору жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим […]

Квалификацияны жогорулатуу борбору жөнүндө

Ведущий специалист ЦПК Усупова Мээрим Сабырбековна Контакты Адрес: ул. Турусбекова 88/1, этаж 5 Email:  mapdo@ism.iuk.kg Телефон: 996 708 888 146 О центре повышения квалификации Центр повышения квалификации Медицинской академии последипломного образования Международной школы медицины МУК (ЦПК МАПДО МШМ) – структурное подразделение Медицинской академии последипломного образования МШМ МУК. Центр повышения квалификации осуществляет следующие услуги: Повышение квалификации медицинских работников Профессиональная […]

Дипломдон кийинки билим берүү медициналык академиясы жөнүндө

МАПДО – Медицинская академия последипломного образования Директор МАПДО доктор медицинских наук Баитова Гульмира Мусаевна Контакты Адрес: ул. Турусбекова 88/1, этаж 3 Email:mapdo@ism.iuk.kg Телефон: 996 708 888 146 О Медицинской академии последипломного образования (МАПДО): Академия является структурным подразделением МШМ МУК, реализующим образовательные программы последипломного образования (ординатура) и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации медицинских работников). При МАПДО […]

Ординатура жөнүндө

Заведующая Отделом Ординатуры:​ Шувалова Мария Сергеевна Кандидат медицинских наук Контакты Адрес: ул. Турусбекова 88/1, этаж 5 Email:  mapdo@ism.iuk.kg Телефон: 996 708 888 146 Об ординатуре Ординатура – этап последипломного образования врачей на базе медицинских высших учебных заведений, научно-исследовательский институтов, а также институтов усовершенствования врачей. Ординатура является частью многоуровневой системы высшего профессионального образования медицинских работников и углубленного последипломного обучения […]

Руханий Байлык” Эл Аралык Достук Фестивалы

2023-жылдын 21-декабрында КЭАУ ЭАММнин студенттери И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынында медициналык окуу жайларда окуган чет өлкөлүк студенттердин арасында өткөрүлгөн “Руханий байлык” фестивалына катышышты. Студенттер Ч.Айтматовдун “Кылым карытар бир күн” романынан инсценировка көрсөтүшүп, кыргыз тилинде ырларды көркөм окуп, улуу жазуучунун чыгармалары боюнча “Махабат сыры” аттуу ырды аткарышты. Биздин студенттердин аткаруулары эч кимди кайдыгер калтырган жок, […]

Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Факультеттеги билим берүү иш-чаралары ДСУнун окуу пландарынын жана билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык иштелип чыккан программалар боюнча жүргүзүлөт. Окуу процессинде инновациялык методдор жана окуу куралдары кеңири колдонулат: көйгөйлүү жана татаал лекцияларды окуу, далилдүү медицина, интерактивдүү окутуу жана видео жана мультимедиялык жабдуулар. Практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн жана дайыма өркүндөтүүнүн зарыл шарты болуп окуу муляждары, столдор, медициналык жабдуулар […]

Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Изилдөө иши: бөлүмдүн илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү; кафедранын мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу; Калк арасында илимий, маданий жана педагогикалык билимдерди жайылтуу ж.б. Изилдөө планы Студенттик изилдөө планы Кесиптик […]

Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Окуу-методикалык комплекс: Методикалык иш үчүн: кафедранын мүчөлөрүнүн окуу-методикалык ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; билим берүү процессин окуу-методикалык камсыздоонун сапатын жогорулатуу; окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын даярдоого катышуу; студенттердин кызыкчылыктары боюнча атайын курстарды, атайын семинарларды иштеп чыгуу; УМК Травматология жана ортопедия УМК Урология […]

Профессордук-окутуучулук курам

Сулайманкулов Руслан Мэлисович КМН, Заведующий кафедрой Жолочиева Гульмира Токтобековна ассистент кафедры Абдыназаров Алмаз Нурдинович ассистент кафедры Айтназаров Эмил Тыныбекович ассистент кафедры Базеян Джульетта Кареновна ассистент кафедры Жекшенбек кызы Тамара ассистент кафедры Кожокматова Гулия Сатындиевна д.м.н., профессор Жоомартов Улугбек Акрамович ассистент кафедры Кендирбаева Назгуль Дженишбековна ассистент кафедры Эсенов Илияз Асылбекович ассистент кафедры Керимбаев Расул Толоевич ассистент […]

Атайын хирургиялык дисциплиналар жөнүндө

Кафедра башчысы: Сулайманкулов Руслан Мэлисович Медицина илимдеринин кандидаты Доценттин милдетин аткаруучу Байланыштар: Дарек: Турусбекова 88/1, кабинет 510 Телефон: Бөлүм жөнүндө Бөлүмдүн негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат: – жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо; – хирургиялык ооруларды диагностикалоонун жана дарылоонун жана башка илимий изилдөөлөрдүн жаңы технологияларын жана ыкмаларын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү; – калкка жогорку квалификациялуу жана жогорку […]

Максаттары жана милдеттери

Начальник Отдела поддержки студентов и внеучебной работы(воспитательной) Толук Аты-жөнү: Конгайтиева Гүлжаз Анарбековна Илимий даражасы: саясий илимдердин кандидаты Илимий наамы: доценттин милдетин аткаруучу Байланыш: (0312) 53-36-68 Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель көч. 6, Чыгыш медициналык кампусу, 106-кабинет E–mail: extracurricularoffice@gmail.com Максаттары жана милдеттери Студенттерди колдоо жана окуудан тышкаркы иштер бөлүмүнүн (СКжОТИ) максаттары: СКжОТИ бөлүмүнүн негизги максаты-студенттердин […]