Instructors

Akmatova Elmira Kazakbaevna

Dzhumaev Akbar Myrzaevich

instructor

Kuttugalieva Dayana Mysabekovna

instructor

Tashmatova Asel Azimovna

instructor

Supataeva Meerim Zholdubayevna

instructor

Taalaibekova Ykyval Taalaibekovna

instructor