Травматология жана ортопедия медициналык клиникасы

Расположение

Кыргызстан, г. Бишкек, микрорайон Улан, 1/3