“Пирогов” интерактивдүү столунда иштөө үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр