Кыргызстан Эл аралык университетинин университеттик клиникасынын ачылышы