ЭАММ жетекчилигинин чет элдик инвесторлор менен жолугушуусу