Бош орундар

Кафедранын ассистенти – бош оруну КЭАУ ЭАММ хирургия кафедрасына кафедранын ассистенти кызматына адис талап кылынат Талаптар: Ординатура жана хирургиянын тастыктамасы upper intermediate –англис тили деңгээли окуу-усулдук комплексинин англис тилиндеги иштелмесин жасай билүү Резюме surgery@ism.iuk.kg почтасы аркылуу жөнөтүлсүн. Кафедранын ассистенти – бош оруну КЭАУ ЭАМдин педиатрия, акушердик жана гинекология кафедрасына кафедранын ассистенти кызматына адис талап кылынат […]

Документтер

Жобо Аттестация жөнүндө жобо Кадрларды өнүктүрүү программасы Насаатчылык жөнүндөгү жобо Кураторлук жөнүндөгү жобо “КЭАУ”нун “Мыкты окутуучу” сынагы жөнүндөгү жобо “Мыкты кызматкер” сынагы жөнүндөгү жобо ПОК жана кызматкерлердин эмгек акысы жөнүндөгү жобо

Квалификацияны жогорулатуу

Квалификациясын жогорулатуу – бул ишкананын жумушчуларынын квалификацияларын тынымсыз жогорулатуу жөнүндөгү талаптарына байланыштуу теориялык билим деңгээлдерин, тажрыйбалык көндүмдөрүн өркүндөтүү жана мекеме кызматкерлеринин билгичтигин жогорулатуу максатында  кесиптик окутуунун бир түрү. Жумушчулардын квалификациясын жогорулатуу зарыл болгон учурларда гана жүргүзүлөт. МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ Квалификациясын жогорулатуунун негизги милдети – жаңы ийгиликтерге жетишүү тармагында зарыл болгон маалыматтардын толук спектрин алууда адистердин […]