Иш-чаралар

Жалпы максаттарга ылайык, ЭАММдин негизги максаттары катары студенттерге тарбиялоо берүүнүн төмөнкү багыттары кабыл алынды: Кесиптик эмгек тарбиясы Жарандык- патриоттук жана укуктук тарбия маданий-адептик тарбия Спорт жана ден- соолукту чыңдоо тарбиясы; Ата-энелер менен иштөө; Студенттик өз алдынча башкаруу. Иш-чаралар Маданий-массалык иш-чаралар: Маданий иш-чаралардын максаты – чет элдик студенттердин жаңы социалдык чөйрөгө туура жана дени сак чөмүлүүсүнүн […]

Илимий ийримдер

Студенттик илимий кружокту түзүү максаттары: Студенттик илимий кружок  – илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болуу каалоосун билдирген жана  бул ишмердүүлүктү окуу менен ийгиликтүү айкалыштырууга жетишкен, студенттердин ыктыярдуу уюму. Студенттик илимий кружок – бул ЭАММдин студенттик илимий коомунун түзүмдүк бөлүмү.   Студенттик илимий кружоктун ишинин негизги милдеттери: студенттердин илимий чыгармачылыкка кызыгуусун жана муктаждыгын калыптандыруу; чыгармачыл ой […]

Спорт

Спорттук жетишкендиктер Дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө кам көрүү ар бир мамлекеттин эң маанилүү милдеттеринин бири. Спортто адам өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чегин кеңейтүүнү көздөп, бул жетишкендиктер жана ийгиликсиздиктердин аркасында жаралган сезимдердин кең дүйнөсү, таанымал көрүнүш, адамды жана өзүн-өзү тарбиялоонун натыйжалуу каражаты, мында адамдар ортосундагы мамилелердин татаал процесси камтылат. Ден соолук жаш адамдын гармониялык өсүшү гана үчүн […]

Студенттик уюмдар

КЭАУ ЭАММдин студенттери – Азиялык медик-студенттер ассоциациясынын активдүү катышуучулары Азиялык медик-студенттердин эл аралык ассоциациясы (AMSA) Азиядагы, Азиялык-Тынч океандык аймактар жана башка өлкөлөрдөгү медик-студенттер үчүн маанилүү өкүлчүлүктүү уюмдардан болуп саналат. Биз, 17 толук толук укуктуу мүчөлөрдүн ичинен, академиялык компетенттүү, демилгелүү жана социалдык маданияттуу 2 айкалыштырылган  жана 8 байкоочу-мүчөлөрүнүн шыпаакерлерин чогултуп алабыз. Бүгүнкү күндө AMSA коммерциялык эмес, […]

Студенттик кеңеш

ЭАММдин студенттик кеңешинин ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясына, аткаруу бийлик органдарынын ченемдик-укуктук актыларына, “КЭАУ” ОИӨКнын уставына, КЭАУ ЭАММдин студенттик кеңеш жөнүндөгү жобосуна жана анын иш планына ылайык жүргүзүлөт. Студенттик кеңештин максаты: Студент жаштардын жашоосундагы маанилүү маселелерин чечүү, алардын социалдык жигердүүлүгүн өнүктүрүү жана социалдык демилгелерин колдоо жана жүзөгө ашыруу. Студенттик кеңештин милдеттери: жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого байланыштуу […]