Ректорат

Муса кызы Алина окуу-администативдик иштер боюнча проректор т.и.д., профессор Анарбаев Максатбек Маматурайымович Проректор по международным связям Кулбатыров Кубанычбек Дуйшенович Клиникалык иштер боюнча проректор Байбулатов Эльдар Муратбекович Стратегиялык жана инновациялык өнүгүүлөр боюнча Проректор, м.и.к Акматова Эльмира Казакбаевна Илимий иштер боюнча проректор б.и.д., профессор Азимова Гульмира Равшанбековна ЭВММ деканы

Ректору

Айдаралиев Асылбек Акматбекович медицина илимдеринин доктору профессор, КР УИАнын Академиги, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана ыйгарым укуктуу элчиси