“Медайымдык иш” адистиги

ООП “Сестринское дело”(2 года 10 месяцев) Приложение 1 Модель выпускника 060109 Сестринское дело Приложение 2 Матрица компетенций 060109 Сестринское дело Приложение 3 График учебного процесса Приложение 4 Учебный план СД Приложение 7 Программа практик Приложение 9 Программа ГИА ГОС 060109 Сестринское дело

Phd докторантурасы

Руководитель направления общественного здравоохранения и медицины ФИО: Баитова Гульмира Мусаевна Ученая степень: доктор медицинских наук Ученое звание: профессор Аспирантура и докторантура PhD является структурным подразделением НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана» для подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Миссией докторантуры PhD является подготовка исследователей для достижения ими научных результатов во благо развития общества в условиях современных […]

Аспирантура

Аспирантура является основной формой подготовки научных и научно-педагогических кадров. Последипломное обучение в ИГСМ проводится в очной (3 года) и заочной (4 года) формах. В ходе обучения аспирант должен пройти индивидуальный учебный план, опубликовать статьи в рецензируемых журналах. Результатом прохождения аспирантуры является завершение диссертационной работы с публичной защитой диссертации в соответствующем диссертационном совете. Академическая степень: Аспирант […]

Ординатура

Ординатура является частью многоуровневой системы высшего профессионального образования медицинских работников и углубленного последипломного обучения выпускников высших учебных заведений в сфере медицины в соответствии с утвержденной программой медицинских специальностей. Ординатура в МШМ «МУК» осуществляет свою деятельность в структурном подразделении университета – Медицинской академии последипломного образования (МАПДО) МШМ МУК. Медицинская академия последипломного образования (МАПДО) МШМ МУК проводит обучение ординаторов […]

“Дарылоо иши” адистиги

Основная образовательная программа высшего профессионального образования по специальности  «Лечебное дело» (для иностранных граждан), реализуемая в Международной Школе Медицины НОУ УНПК «МУК», представляет собой комплекс документов, разработанных и утвержденных вузом, с учетом государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по соответствующей специальности, с учетом требований национального и международного рынка труда. Положение об Основной Образовательной Программе ООП “Лечебное […]

Университет жөнүндө

Медициналык-биологиялык илимдердин өнүгүшү илим менен медициналык билим берүү жана анын симбиозун стимулдайт, демек, сапатын, натыйжалуулугун аныктоо менен окуу программаларын калыптандырат. Бүгүнкү күндө жогорку конкуренттүү дүйнөдөгү ийгиликтеррге жетишүү үчүн эң жакшы жождордун дипломдору гана талап кылынаарын билишибиз маанилүү. Бирок, мындан 20 жыл мурда “медициналык  билим берүү” бүтүндөй АКШ жана Батыш Европага тараган болсо, бүгүнкү ааламдашууга байланыштуу […]

Миссия

Эл аралык медицина мектебинин миссиясы Медицина тармагындагы медициналык этиканын эл аралык стандарттарына жана салттарына шайкеш келген, калктын ден – соолук көйгөйлөрүн чечүү үчүн илимдин жана тажрыйбанын заманбап жетишкендиктерин пайдаланып, үзгүлтүксүз кесиптик өсүүгө даяр  медицина жаатындагы компетенттүү адистерди даярдоо. Таанылуусу Билимин, билгичтигин, көндүмдөрүн дүйнөнүн бардык бурчтарында ийгиликтүү колдоно билген жана кыймылдуу чөйрө шарттарында өзүнүн кесиптик сапаттарын […]

Расмий документтер

«КЭАУ» ОИКнын Уставы Мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүгү «Дарылоо иши» (чет өлкөлүк жарандар үчүн) лицензиясы «Дарылоо иши» (СНК жана КРнын жарандары үчүн) лицензиясы «Медицина жана коомдук саламаттыкты сактоо» PhD программаларынын лицензиясы «КЭАУ» ЭАММдин стратегиялык өнүгүү планы 2021-2026-жылдарга ЭАММ өнүктүрүү стратегиясы Жалпы жоболор Тандоо жана факультативдик дисциплиналарды түзүү, тандоо жана өздөштүрүү тартиби жөнүндө жобо Академиялык мобилдүүлүк жөнүндө […]

Аккредитациялоо

Улуттук аккредитация Документтери Окуу программаларын жана уюмдарды аккредитациялоо боюнча агенттигинин тастыктамасы (ОПУАБА) КРнын билим берүү жөнүндө мыйзамы Билим берүү жөнүндө мыйзамга оңдоп-түзөөлөр Аккредитациялоо актыларын бекитүү жөнүндөгү токтом Аккредитациялоо тартиби Минималдуу талаптар Аккредитация баскычтары Өзүн-өзү баалоо боюнча отчетко коюлган талаптар Эл аралык аккредитация Документтери Аккредитациялоо жана рейтингдер көзкарандысыз агенттигинин тастыктамасы (АРКА)​ Аккредитациялоодон кийинки мониторинг жөнүндө жобо […]

Симуляциялык окуу борбору

Симуляциялык окутуу борбору жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартын иш жүзүнө ашырууга катышат.  Борбордо студенттер мануалдык жана клиникалык көндүмдөрдү жаңы симуляциялык технологгияларды колдонуу менен окуп-үйрөүшөт. Медициналык мекемелерде жаш адистерди көнүктүрүү мезгилин кыскартуу максатында, бейтаптарга зарыл болгон квалификациялык медициналык жардамдарды өз учурунда толук көлөмдө көргөзүүгө, тажрыйбалык жана илимий ишмердикке студенттер окутуучулардын жардамы менен даярдык […]

Ректорат

Муса кызы Алина окуу-администативдик иштер боюнча проректор т.и.д., профессор Анарбаев Максатбек Маматурайымович Проректор по международным связям Кулбатыров Кубанычбек Дуйшенович Клиникалык иштер боюнча проректор Байбулатов Эльдар Муратбекович Стратегиялык жана инновациялык өнүгүүлөр боюнча Проректор, м.и.к Акматова Эльмира Казакбаевна Илимий иштер боюнча проректор б.и.д., профессор Азимова Гульмира Равшанбековна ЭВММ деканы

Ректору

Айдаралиев Асылбек Акматбекович медицина илимдеринин доктору профессор, КР УИАнын Академиги, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө жана ыйгарым укуктуу элчиси

Студенттик кампус

«КЭАУ» ОИӨК эл аралык Медицина мектебинин студенттик кампусунда студенттердин жашоосу үчүн бардык шарттары менен заманбап инфратүзүмү бар. ЭАММдин жатаканасында 204 орундуу ысык-муздак суусу жана ваннасы бар бөлмөлөр, эки кабаттуу керебеттер, окуу үстөлдөрү, отургучтары, шкафтары, түтүн чыгаруучу детекторлору, кенен жана жайлуу бөлмөлөр жайгашкан, мындан сырткары студенттер 24 сааттык электрдик камсыздоо жана  бекер WI-FI, борбордук жылуулук тутуму […]

Морфологиялык корпус

Эл аралык Медицина мектебинин илим-изилдөө морфологиялык окуу корпусун түзүүнүн негизги максаты илимий жана окуу процессинин интеграциясы, ошондой эле окутуунун теориялык-методологиялык жана тажрыйбалык-уюштуруучулук процессинин жана компетенттүү мамиленин негизинде морфологиялык профилдин дисциплинарындагы билим берүү кызматынын сапатын жогорулатуу болуп саналат. Морфологиялык корпусунун түзүмүнө төмөндөгүлөр кирет: Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы Анатомия кафедрасы Патология кафедрасы Химия жана биологиялык дисциплиналар кафедрасы Анатомиялык […]

Чыгыш медициналык кампусу

2003-жылдан бери иштеп келе жаткан университеттин медициналык факультети (Эл ​​аралык медицина мектеби) советтик мектептин академиялык медицинасынын салттарына, окутуунун жана изилдөө ишмердигинин жаңы технологияларына негизделген. Университеттин медициналык факультети (Эл ​​аралык медицина мектеби) медициналык илим жана билим тармагында өз ишмердигинде олуттуу тажрыйба топтоду. Учурда, “Кыргызстан эл аралык университети” Академиялык консорциумунун түзүмдүк бөлүмү болгон Эл аралык медицина мектеби, […]