Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Окуу планы: Учебный план «Лечебное дело» (5 лет) 2019г. Ырааттуулугу: Последовательность дисциплин за 2023 -2024 учебный год Календарь графиги 2023-2024 жж. 4 курс, 8 семестр, II полугодие 5 курс, 9 семестр, II полугодие Модуль графиги 2023-2024 жж. 4 курс, 8 семестр, II полугодие 5 курс, 9 семестр, II полугодие Дисциплиналар: «Жугуштуу оорулар» дисциплинасы Негизги милдети […]