Окуу процесси

Терапия кафедрасы Окуу планы: Кафедранын иш планы Компетенттүүлүк матрицасы 2018-2019- жж. окуу планы 2019-2020- жж. окуу планы Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 Ырааттуулугу: 2018-2019- жж. ырааттуулугу 2019-2020- жж. ырааттуулугу 2020-2021- жж. ырааттуулугу 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу. Окуу графиктери: 2020-2021- жж. 3-семестринин календардык графиги 2020-2021- жж. 4-семестринин календардык графиги 2020-2021 -жж. 5-семестринин календардык […]

Дисциплиналар

Дисциплиналар: Кафедрада төмөнкү дисциплиналар окутулат: Гастроэнтерология Пульмонология Нефрология Кардиология Ревматология Аллергология Гематология Эндокринология ж.б. Introduction to internal medicine department and family medicine Ички оорулар Уй-бүлөөлүк медицина Амбулатордук терапия Нурлануу диагностикасы и терапиясы Клиникалык аллергология Бийик тоолуу өрөөндөрдүн медицинасы Окуу-усулдук комплекс: кафедра мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; окуу процессинин окутуу сапатын жана усулдук камсыздоону жогорулатуу; жаңы […]

Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери: кафедранын илимий-изилдөөчүлүк, илимий- практикалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; окуу процессине илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; кафедра мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу; илимий долбоорлор, гранттар жана сынактарды иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу; илимий, маданият жана педагогикалык билимди калк арасында жайылтуу ж.б. Илимий – изилдөө иштеринин планы Студенттин […]

Класстар жана лабораториялар

“Терапия” кафедрасында төмөнкү дисциплиналарды окутуу үчүн иш бөлмөлөрү жабдылууда: Гастроэнтерология Пульмонология Нефрология Кардиология Ревматология Гематология Эндокринология Нурлануу терапиясы Пропедтерапия Факультеттеги билим берүү ишмердүүлүгү БДССУнун(ВОЗ) талаптарына ылайык иштелип чыккан окуу пландарына жана билим берүү стандарттарына ылайык программалар боюнча жүргүзүлөт. Окуу процессинде инновациялык ыкмалар жана окутуу каражаттары – көйгөйлүү жана комплекстүү лекциялар, далилденген медицина, интерактивдүү окутуу, видео […]

Терапия бөлүмү жөнүндө

Кафедра башчысы: Баитова Гульмира Мусаевна Медицина илимдеринин доктору, доцент Байланыштар: Дареги: Турусбеков к-сү, 88/1, 3-кабат Email: therapy@ism.iuk.kg Телефону: : Кафедра жөнүндө: Терапия кафедрасы 2020-жылдын 1-октябрында КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын ректорунун №124 2020-жылдын 1-октябрындагы буйругунун негизинде түзүлгөн.    Кафедрада ички органдардын ооруларынын белгилерин жана синдромун таанууга жана аныктоого жөндөмдүү, ошондой эле калктын улгайган катмарын клиникалык жана лаборатордук-куралдык […]