Мугалимдер

Белов Георгий Васильевич Проф., кафедра башчысы Аширова Айчолпон кафедранын жардамчысы Жаныбеков Илияс кафедранын жардамчысы Туратова Тынара кафедранын жардамчысы Ураимов Эламан кафедранын жардамчысы Аманбеков Ильяс Аманбекович кафедранын жардамчысы Токтобеков Азат токтобекович кафедранын жардамчысы

Окуу процесси

Патология кафедрасы Окуу планы​: Компетенттүүлүк матрицасы Кафедранын иш планы 2018-2019- жж. окуу планы 2019-2020 -жж. окуу планы Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 Ырааттуулугу: 2018-2019- жж. ырааттуулугу 2019-2020- жж. ырааттуулугу 2020-2021- жж. ырааттуулугу 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу. Окуу графиктери: 2- курстун 3-семестринин календарлык графиги 2- курстун 4- семестринин календарлык графиги 3- курстун 5 […]

Дисциплиналар

Окуу-усулдук комплекси: Усулдук иштер боюнча: Кафедра мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; Окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоо сапатын жогорулатуу; Окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; Жаңы программаларды даярдоодо, окуу китептерин жана кафедраларды даярдоого катышуу; Кафедра дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын иштеп чыгууга катышуу студенттердин кызыкчылыктарына карата атайын […]

Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери: Кафедранын илимий-изилдөө иштерин уюштуруу төмөнкү негизги багыттарда жүргүзүлөт: – профессордук-окутуучулук курамдын илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруу; – басма ишин уюштуруу; – студенттердин (СИИИ) илимий-изилдөө иштерин уюштуруу; – окутуучуларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу. Илимий- изилдөө иштериСтуденттин илимий-изилдөө иштериПатология кафедрасынын илимий иштери жөнүндө отчет

Класстар жана лабораториялар

Дарс залдары окуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берген мультимедиялык жабдуулар менен жабдылган,. Окуу бөлмөлөрү жана лабораториялар микроскоптор, көрсөтмө куралдар, стенд жана плакаттар, таблицалар, макро жана микропрепараттар менен жабдылган.                                            Патология кафедрасындагы окуу процесси  “Даарылоо иши” багытында англис тилинде типтүү жана окутуу иш программаларына (силлабустарга) ылайык  жүрөт: Кафедрадагы окуу процесси окуу-усулдук комплекстер менен жөнгө салынат. типтүү жана окуу […]

Патология бөлүмү жөнүндө

Кафедра башчысы Белов Георгий Васильевич медицина илимдеринин доктору, профессор    Илим жана академиялык маселелер боюнча проректор  Байланыштар: Дареги: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Лев Толстой к-сү,100/1     Телефону: +996550101118 Email: pathology@ism.iuk.kg  Кафедра жөнүндө: Патология кафедрасы 2020-жылы октябрда түзүлгөн. Патология кафедрасы – КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын ЭАММнын медициналык факультетинин окуу, усулдук жана илимий-изилдөөчүлүк ишин жүргүзгөн окуу-илимий түзүмдүк бөлүмү. Патология […]