Мугалимдер

Белов Георгий Васильевич Профессор кафедры Жаныбеков Илияс Жаныбекович Заведующий кафедрой Аманбеков Ильяс Аманбекович Ассистент кафедры Ураимов Эламан Ассистент кафедры Токтобеков Азат токтобекович Ассистент кафедры Музаева Айчурок Рыспековна Специалист Абыкеева Динара Муратбековна Преподаватель Хаджамбердиев ИгорьБахабович Преподаватель Алышерова Айзат Сабыровна Преподаватель Аманбеков Акыл Аманбеков Преподаватель

Окуу процесси

Патология кафедрасы Окуу планы​: Окуу планы (5 жыл) 2022-23 жж. Окуу планы (6 жыл) 2022-23 жж. Ырааттуулугу: 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу. 2022-2023-жылдардагы дисциплиналардын ырааттуулугу. Окуу графиктери: Календардык график 2-курс 4-семестр Календардык график 3-курс 5-семестр Календардык график 5-курс 10-семестр Календардык график 2-курс 3-семестр 2-жарым жыл Календардык график 2-курс 4-семестр (6 жаш) Календардык график 2-курс 4-семестр […]

Дисциплиналар

Окуу-усулдук комплекси: Усулдук иштер боюнча: Кафедра мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; Окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоо сапатын жогорулатуу; Окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; Жаңы программаларды даярдоодо, окуу китептерин жана кафедраларды даярдоого катышуу; Кафедра дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын иштеп чыгууга катышуу студенттердин кызыкчылыктарына карата атайын […]

Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери: Кафедранын илимий-изилдөө иштерин уюштуруу төмөнкү негизги багыттарда жүргүзүлөт: – профессордук-окутуучулук курамдын илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруу; – басма ишин уюштуруу; – студенттердин (СИИИ) илимий-изилдөө иштерин уюштуруу; – окутуучуларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу. Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин планы

Класстар жана лабораториялар

Дарс залдары окуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берген мультимедиялык жабдуулар менен жабдылган,. Окуу бөлмөлөрү жана лабораториялар микроскоптор, көрсөтмө куралдар, стенд жана плакаттар, таблицалар, макро жана микропрепараттар менен жабдылган.                                            Патология кафедрасындагы окуу процесси  “Даарылоо иши” багытында англис тилинде типтүү жана окутуу иш программаларына (силлабустарга) ылайык  жүрөт: Кафедрадагы окуу процесси окуу-усулдук комплекстер менен жөнгө салынат. типтүү жана окуу […]

Патология бөлүмү жөнүндө

Кафедра башчысы Жаныбеков Илияс Жаныбекович Старший преподаватель Байланыштар: Дареги: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Лев Толстой к-сү,100/1     Телефону: +996 500 147 300 Email: z.iliyas@mail.ru Кафедра жөнүндө: Патология кафедрасы 2020-жылы октябрда түзүлгөн. Патология кафедрасы – КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын ЭАММнын медициналык факультетинин окуу, усулдук жана илимий-изилдөөчүлүк ишин жүргүзгөн окуу-илимий түзүмдүк бөлүмү. Патология кафедрасында төмөнкү дисциплиналар окутулат: патологиялык […]