Мугалимдер

Акматова Эльмира Казакбаевна Проф., Заведующая кафедрой Камчибекова Чолпон Камчибековна к.м.н., доцент Исакова Жайнагуль Толоновна д.м.н., профессор Кадыркулова Салтанат Орозобаевна к.х.н., и.о. доцента​ Азиз Курам PhD, старший преподаватель Садыкова Гульнура Сулаймановна к.б.н., и.о. доцента Токтоналива Наргиза Усенбаевна к.фарм.н., доцент Давлетова Чолпон Имаммусейиновна к.б.н., доцент Ажибекова Зульфия Ырысбековна ассистент кафедры Файсал Сумбал ассистент кафедры Торокулова София Суюндуковна […]

Окуу процесси

Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы Окуу планы: Учебный план (5 лет) 2023-24 гг. План работы кафедры на 23-24 уч.год Учебный план (6 лет) 2023-24 гг. Ырааттуулугу: Последовательность дисциплин (5 лет) 2023-24 гг.  Последовательность дисциплин (6 лет) 2023-24 гг. Окуу графиктери: Календарный график 1 курс 1 семестр (6 лет) 1 полугодии 2023-2024 уч. год Календарный график 1 курс […]

Дисциплиналар

Тартип Жалпы жана клиникалык биохимия Негизги фармакология Клиникалык фармакология Молекулалык биология Нормалдуу физиология Химия Микробиология иммунология жана вирусология Медициналык биология Адам денесиндеги биогендик элементтердин ролу Медицинада коопсуздук жана биологиялык коргоо Окуу-усулдук комплекс: Окуу-усулдук иштер: кафедра окутуучуларынын окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоонун сапатын жогорулатуу; окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча […]

Изилдөө иши

Илимий -изилдөө иштери: кафедранын илимий-изилдөө, илимий-тажрыйбалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; окуу процессинде илимий жана эксперименталдык изилдөө иштеринин жыйынтыктарын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; Кафедра окутуучуларынын илимий, илимий-тажрыйбалык конференцияларда, семинарларда жана симпозиумдарда катыштыруу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; калк ичинде илимий, маданий жана педагогикалык билимди жайылтуу ж.б. “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасынын 2022-жылга […]

Класстар жана лабораториялар

Назад Далее “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасында азыркы дисциплиналарды окутуу үчүн лабораторияларга коюлган талаптарга ылайык жаңыланган жабдуулар менен камсыздалган, төмөнкү дисциплиналарды окутуу үчүн заманбап окуу бөлмөлөр жана лабораториялар бар: — Микробиология, вирусология и иммунология — Базистик фармакология —Кадимки физиология — Клиникалык фармакология Иш бөлмөлөрүндө дисциплиналарга ылайык маалымат стенддери, лабораториялык жабдуулар (микроскоптор, термостаттар, центрифугалар, муздаткычтар, кургатуучу шкафтар, автоклавдар, […]

Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы Акматова Эльмира Казакбаевна б.и.д., профессор Байланыштар: Дареги: Бишкек ш-ры, Л. Толстой к-сү, 100/1 Телефон номуру: +996550256715 Email: fundamental@ism.iuk.kg Кафедра жөнүндө: Биз “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасында силер менен жолугушуп-учурашканыбызга кубанычтабыз! “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасы 2020-жылдын 1-октябрында башкаруунун уюштуруу тутумун өркүндөтүү жана билим берүү сапатын жогорулатуу максатында, мурдагы “Фундаменталдык илимдер” кафедрасынын базасында (“КЭАУ” ОИӨКнын 2020- жылдын 1- […]

Окуу процесси

Терапия кафедрасы Окуу планы: Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 План работы Ырааттуулугу: Последовательность дисциплин за 2021 -2022 уч. г. Окуу графиктери: Календарный график 2 курс 3 сем. 2021-2022 г.  Календарный график 2 курс 4 сем. 2021-2022 г. (система) Календарный график 3 курс 5 сем. 2021-2022 г. (система) Календарный график 3 курс 5 сем. […]

Дисциплиналар

Дисциплиналар: Кафедрада төмөнкү дисциплиналар окутулат: Гастроэнтерология Пульмонология Нефрология Кардиология Ревматология Аллергология Гематология Эндокринология ж.б. Introduction to internal medicine department and family medicine Ички оорулар Уй-бүлөөлүк медицина Амбулатордук терапия Нурлануу диагностикасы и терапиясы Клиникалык аллергология Бийик тоолуу өрөөндөрдүн медицинасы Окуу-усулдук комплекс: кафедра мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; окуу процессинин окутуу сапатын жана усулдук камсыздоону жогорулатуу; жаңы […]

Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери: кафедранын илимий-изилдөөчүлүк, илимий- практикалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; окуу процессине илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; кафедра мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу; илимий долбоорлор, гранттар жана сынактарды иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу; илимий, маданият жана педагогикалык билимди калк арасында жайылтуу ж.б. Илимий – изилдөө иштеринин планы Студенттин […]

Класстар жана лабораториялар

“Терапия” кафедрасында төмөнкү дисциплиналарды окутуу үчүн иш бөлмөлөрү жабдылууда: Гастроэнтерология Пульмонология Нефрология Кардиология Ревматология Гематология Эндокринология Нурлануу терапиясы Пропедтерапия Факультеттеги билим берүү ишмердүүлүгү БДССУнун(ВОЗ) талаптарына ылайык иштелип чыккан окуу пландарына жана билим берүү стандарттарына ылайык программалар боюнча жүргүзүлөт. Окуу процессинде инновациялык ыкмалар жана окутуу каражаттары – көйгөйлүү жана комплекстүү лекциялар, далилденген медицина, интерактивдүү окутуу, видео […]

Терапия бөлүмү жөнүндө

Кафедра башчысы: Баитова Гульмира Мусаевна Медицина илимдеринин доктору, доцент Байланыштар: Дареги: Турусбеков к-сү, 88/1, 3-кабат Email: therapy@ism.iuk.kg Телефону: : Кафедра жөнүндө: Терапия кафедрасы 2020-жылдын 1-октябрында КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын ректорунун №124 2020-жылдын 1-октябрындагы буйругунун негизинде түзүлгөн.    Кафедрада ички органдардын ооруларынын белгилерин жана синдромун таанууга жана аныктоого жөндөмдүү, ошондой эле калктын улгайган катмарын клиникалык жана лаборатордук-куралдык […]

Мугалимдер

Айтикеев Адилет Усенович Заведующий кафедрой Абдибаит кызы Уулжан ассистент кафедры Батыров Максат Адилбекович ассистент кафедры Алиаскар кызы Айнура ассистент кафедры Атамбекова Наргиза Абдирахимовна ассистент кафедры Касмалыева Айсулуу Касмалыевна ассистент кафедры Садырбекова Ширин Женишбековна ассистент кафедры Асанбекова Каныкей Нурлановна ассистент кафедры Иманкулов Азатбек Муратбекович ассистент кафедры Камалдинова Гулжамал Камалдиновна ассистент кафедры Сыргак кызы Айназик ассистент кафедры […]

Окуу процесси

Атайын клиникалык дисциплиналар кафедрасы Окуу планы: Дарылоо боюнча окуу программасы (6 жыл) 2021-жыл Окуу планы 5 жыл 2022-23 Окуу планы 6 жыл 2022-23 МШМ МУКТУН 2023-2024-окуу жылы үчүн окуу планы (5 жыл) МШМ МУКТУН 2023-2024 окуу жылы үчүн окуу планы (6 жыл) Ырааттуулугу: 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу Дисциплиналардын ырааттуулугу МШМ МУК (5 жыл) Дисциплиналардын […]

Дисциплиналар

Окуу – усулдук комплекс: Усулдук иштер боюнчае: — кафедра  мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз жакшыртуу; — окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоосунун сапатын жогорулатуу; — окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; — кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана куралдарын түзүүгө катышуу; — студенттердин кызыкчылыктары боюнча атайын курстарды жана атайын семинарларды […]

Изилдөө иши

Илимий- изилдөө иштери: “Атайын клиникалык дисциплиналар” кафедрасы билим берүү, илимий-изилдөө, усулдук жана тажрыйбалык ишмердүүлүгүн билим берүү стандарттарын жүзөгө ашыруу алкагына иш жүргүзөт. илимий-изилдөө, илимий- практикалык жана эксперименталдык иштерди уюштуруу; илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын  окуу процессинде иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу. илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарлар жана симпозиумдарга кафедра мүчөлөрүнүнүн катышуусу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды […]

Класстар жана лабораториялар

“Атайын клиникалык дисциплиналар” кафедрасында кафедранын бардык сабактарын окутуу үчүн жабдылган окуу бөлмөлөрү даярдалууда. Окуу бөлмөлөрүндө органдардын муляждары, камертон, отоскоп, стоматологиялык, физиотерапиялык бүт шаймандар болот. Иш бөлмөлөрү: Оорулуларды карап-багууОфтальмологияОториноларингологияСтоматологияНеврология ( нейрохирургия курсу менен)Жалпы физиотерапияДарылоочу дене тарбия Кабинеттердин паспорттору