Класстар жана лабораториялар

Previous Next Кафедрадагы сабактар “КЭАУ”ОИӨКнын ЭАММдин морфологиялык корпусунда өтүлөт. Анда интерактивдүү доскалар, 4 гистологиялык лаборатория, 100 орундуу 1 дарскана бар. “Пирогов” анатомиялык столу, ошондой эле анатомиянын бардык бөлүмдөрү боюнча муляждар жана көрсөтмө куралдар, ар кандай ички органдардын тамыр системасынын кан тамырлар тутумунун корозиялык дары – дармектери бар анатомия музеи – кафедранын жүзү болуп эсептелет. Иш […]

Изилдөө иши

Научно-исследовательская работа: Кафедрада илимий иштер активдүү жүргүзүлөт. Окутуучулар конференция, симпозиумдарга катышат. Диссертацияларды коргоонун үстүндө иштер жүрүп жатат.  Кафедранын илимий темалары: Төрөттөн кийинки онтогенез мезгилинде адамдын көкүрөк көңдөйүнүн органдарынан лимфанын чыгуу өзгөчөлүктөрү Кыргызстанда адамдын тератогенез жан фетогенезине экологиялык басымдын таасири. 2022-23-жылдарга “Макро жана микроанатомия” кафедрасынын илимий-изилдөө иштеринин планы. “Макро жана микроанатомия” кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын 2022-23-жылдарга илимий-изилдөө […]

Дисциплиналар

Дисциплиналар: Кафедрада төмөнкү дисциплиналар окутулат: анатомия топографиялык анатомия гистология “КЭАУ” ОИӨКнын Окумуштуулар Кеңешинин 2018-жылдын 25-июлундагы № 42 протоколу менен бекитилген Окуу – методикалык комплекси жөнундө жобого ылайык, КРнын Өкмөтүнүн 2015 – жылдагы токтому менен бекитилген жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде,  “Дарылоо иши” багыты боюнча  кафедранын дисциплиналары боюнча дарс окуу, практикалык, лабораториялык […]

Окуу процесси

Анатомия кафедрасы Окуу планы: Окуу планы (5 жыл) 2023-24 жж. Окуу планы (6 жыл) 2023-24 жж. Ырааттуулугу: Сабактардын ырааттуулугу (5 жыл) 2023-24 окуу жылында Сабактардын ырааттуулугу (6 жыл) 2023-24 окуу жылында Окуу графиктери: Календардык график 1 семестр 2 жарым жылдык 2022-2023 Календардык график 2 семестр 2 жарым жылдык 2022-2023 Календардык график 2 семестр(орус) 2 жарым […]

Мугалимдер

Акматов Нурдан Амангельдиевич Заведующий кафедрой к.м.н.,доцент Гайворонская Юлия Борисовна Ведущий специалист Слынько Татьяна Николаевна Доцент Иманалиева Анастасия Сергеевна Старший преподаватель Мамытов Кенжебек Старший преподаватель Абдыкадыров Абдимитал Абдыганиевич Старший преподаватель Дахер Рами Насер Старший преподаватель Курейш Рехан ассистент кафедры Шамиль уулу Эрбол ассистент кафедры Жаныбекова Нурайым Жаныбековна Преподаватель

Микро жана макроанатомия бөлүмү жөнүндө

Кафедра башчысы Акматов Нурдан Амангельдиевич Медицина илимдеринин кандидаты                    Доцент Байланышуу жолдору                                               Дареги: Л.Толстой к-сү, 100/1, 215- иш бөлмөсү.             Эл. почтасы: anatomy@ism.iuk.kg Телефону: :+996 (312) 53-37-01 Кафедра жөнүндө: Биздин кафедрада […]