Класстар жана лабораториялар

Previous Next Кафедрадагы сабактар “КЭАУ”ОИӨКнын ЭАММдин морфологиялык корпусунда өтүлөт. Анда интерактивдүү доскалар, 4 гистологиялык лаборатория, 100 орундуу 1 дарскана бар. “Пирогов” анатомиялык столу, ошондой эле анатомиянын бардык бөлүмдөрү боюнча муляждар жана көрсөтмө куралдар, ар кандай ички органдардын тамыр системасынын кан тамырлар тутумунун корозиялык дары – дармектери бар анатомия музеи – кафедранын жүзү болуп эсептелет. Иш […]

Изилдөө иши

Научно-исследовательская работа: Кафедрада илимий иштер активдүү жүргүзүлөт. Окутуучулар конференция, симпозиумдарга катышат. Диссертацияларды коргоонун үстүндө иштер жүрүп жатат.  Кафедранын илимий темалары: Төрөттөн кийинки онтогенез мезгилинде адамдын көкүрөк көңдөйүнүн органдарынан лимфанын чыгуу өзгөчөлүктөрү Кыргызстанда адамдын тератогенез жан фетогенезине экологиялык басымдын таасири. Илимий -изилдөө ишинин планыСтуденттин илимий – изилдөө ишинин планы

Дисциплиналар

Дисциплиналар: Кафедрада төмөнкү дисциплиналар окутулат: анатомия топографиялык анатомия гистология “КЭАУ” ОИӨКнын Окумуштуулар Кеңешинин 2018-жылдын 25-июлундагы № 42 протоколу менен бекитилген Окуу – методикалык комплекси жөнундө жобого ылайык, КРнын Өкмөтүнүн 2015 – жылдагы токтому менен бекитилген жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде,  “Дарылоо иши” багыты боюнча  кафедранын дисциплиналары боюнча дарс окуу, практикалык, лабораториялык […]

Окуу процесси

Анатомия кафедрасы Окуу планы: Кафедранын иш планы Компетенттүүлүк матрицасы 2018-2019 жж. окуу планы 2018-2019 жж. окуу планы Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 Ырааттуулугу: 2018-2019 жж. ырааттуулугу 2019-2020 жж. ырааттуулугу 2020-2021 жж. ырааттуулугу 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу. Окуу графиктери:  2019-2020 жж. окуу процессинин графиги 2020-2021 жж. окуу процессинин графиги  1- курстун 1-семестринин модулдук […]

Микро жана макроанатомия бөлүмү жөнүндө

Кафедра башчысы Акматов Нурдан Амангельдиевич Медицина илимдеринин кандидаты                    Доцент Байланышуу жолдору                                               Дареги: Л.Толстой к-сү, 100/1, 215- иш бөлмөсү.             Эл. почтасы: anatomy@ism.iuk.kg Телефону: :+996 (312) 53-37-01 Кафедра жөнүндө: Биздин кафедрада […]