Класстар жана лабораториялар

Окуу-илимий жана практикалык ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүзөгө ашыруу максатында,  кафедра дарс үчүн залдар жана практикалык сабактар үчүн окуу бөлмөлөрү менен жабдылган. Дарстарды жогорку кесиптик деңгээлде өткөрүү үчүн, дарс залдары, компьютерлер, видеопроекторлор жана үн тутумдары менен жабдылган. лекцияларды жогорку кесиптик деңгээлде өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Студенттерге сапаттуу билим берүү үчүн кафедранын окуу бөлмөлөрү, заманбап көрсөткүч куралдар (постерлер, плакаттар […]

Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери: Кафедранын илимий – изилдөө иштеринин планына ылайык өткөрүлгөн иш-чаралары: илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык ишмердүүлүктү уюштуруу; окуу процессинде илимий жана эксперименталдык изилдөө иштеринин жыйынтыктарын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; илимий, илимий-практикалык конференцияларда, семинарларда жана симпозиумдарда кафедра мүчөлөрүн уюштуруу жана катыштыруу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; калк ичинде илимий, маданий […]

Дисциплиналар

Дисциплиналар: “Коомдук саламаттыкты сактоо” кафедрасында студенттер төмөнкү дисциплиналар боюнча билим алышат: Коомдук саламаттыкты сактоо. Жалпы гигиена. Биоэтика. Кесиптик оорулар. Медицина тарыхы. Экономика. Психология (клиникалык). Салттуу медицина. Эпидемиология Наркология жана психиатрия Эмгек жана ден-соолуктун маалыматтык иш-чаралары Коомдук ден-соолук жана саламаттыкты сактоо Биостатистика  “КЭАУ” ОИӨКнын Окумуштуулар Кеңешинин 2018-жылдын 25-июлундагы № 42 протоколу менен бекитилген. Окуу – методикалык […]

Окуу процесси

Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы Окуу планы: Кафедранын иш планы Компетенттүүлүк матрицасы 2018-2019- жж. окуу планы 2019-2020- жж. окуу планы Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 Ырааттуулугу: 2018-2019 -жж. ырааттуулугу 2019-2020 -жж. ырааттуулугу 2020-2021- жж. ырааттуулугу 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу Окуу графиктери: Календарный график 1 полугодие 2019-2020 -жж. окуу процессинин графиги 2020-2021- жж. окуу […]

Коомдук саламаттык сактоо кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы   Садырбеков Кубатбек Каныбекович Медицина илимдеринин кандидаты                    Доценттин милдетин аткаруучу                          Контакты: Дареги: 7 апрель к-сү, 6, 205- иш бөлмөсү. Email: public_health@ism.iuk.kg Телефону: Кафедра жөнүндө: “КЭАУ” ОИӨКнын ректорунун 2020-жылдын 1-октябрындагы № 124 буйругуна ылайык, ишмердүүлүгүн кеңейтүү максатында, 2020-жылдын 1-октябрында “Коомдук саламаттыкты сактоо” кафедрасы түзүлгөн. “Коомдук саламаттыкты сактоо” кафедрасы – студенттерди оорулардын алдын алуу, калктын жашоосун […]