Класстар жана лабораториялар

Окуу аудиторияларынын жана тематикалык бөлмөлөрдүн заманбап жабдуулары – кесиптик билим берүү тармагын кескин түрдө жаңылантып, келечектеги адистердин интеллектуалдык өнүгүүсүнө кошкон салымы болуп саналат. Бөлмөлөр үчүн стенддерди, плакаттарды жана башка материалдарды  даярдоого түрдүү маалыматтарды жеңил кабыл ала турган, ар түрдүү шарттарда иштеп, инновациялык өсүүгө умтулган кадрлар жардам берет. Тематикалык бөлмөлөрдүн туура жасалышы – ийгиликтүү педагогикалык процесстин […]

Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иши: Илимий-изилдөө иштери (ИИИ), кафедранын профессордук – окутуучулук курамынын эң маанилүү иш-аракеттеринин бири. Кафедрадагы илимий ишти жүргүзүү- изилдөөдө жана билим берүү ишмердүүлүгүндө заманбап усулдук жана педагогикалык технологияларды жайылтуунун негизинде окуу – тарбиялык процессти үзгүлтүксүз өркүндөтүүнү камсыз кылат. Гуманитардык дисциплиналар кафедрасында жүргүзүлгөн илимий-изилдөө иштеринин негизги милдеттери: учурдагы илимий изилдөө жүргүзүү; акыркы илимий изилдөөлөрдүн натыйжалары менен […]

Дисциплиналар

Дисциплиналар: Кафедра окутуучулары “Дарылоо иши” багыты боюнча студенттер үчүн төмөнкү гуманитардык дисциплиналардан дарс окуп, практикалык сабактарды өтөт :  Кыргызстан тарыхы Орус тили Философия Социология Укук таануу Медициналык физика жана жогорку математика Манас таануу Чет тили Латын тили Информатика Кыргыз тили жана адабияты География Окуу – усулдук комплекси: Жалпы студенттерге кирүү мүмкүнчүлүгүн  түзүү үчүн бардык дисциплиналар […]

Окуу процесси

Гуманитардык дисциплиналар кафедрасы Окуу планы: Кафедранын иш планы Компетенттүүлүк матрицасы 2018-2019 жж. окуу планы 2019-2020 жж. окуу планы Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 Ырааттуулугу: 2018-2019 жж. ырааттуулугу 2019-2020 жж. ырааттуулугу 2020-2021 жж. ырааттуулугу 2021-2022-жылдарга дисциплиналардын ырааттуулугу Учебные графики: 1-курстун 1-семестринин календарлык графиги 1-курстун 1-2-семестрлеринин календарлык графиги 3-курстун 5-семестринин календарлык графиги 5-курстун 3-семестринин календарлык […]

Мугалимдер

Исакова Айгуль Турсунбековна к.п.н., доцент Конгайтиева Гульжаз Анарбековна к.п.н., и.о. доцента Бейшеева Жыргал Жусупбековна к.ф.н., доцент Уразалиева Наргиза Абдухалиловна Старший преподаватель Джекишева Нуркыз Темирбековна Старший преподаватель Курманова Гульнара Аскарбековна Старший преподаватель Мамбеталиева Маргарита Сасыкуловна Старший преподаватель Алиева Махабат Бейшекеевна Старший преподаватель Исманова Гульнара Абдыкуловна Старший преподаватель Айльчиева Айнура Жекшеналыевна Старший преподаватель Токолдошова Рахат Ишембаевна Старший преподаватель Султанова […]

Гуманитардык дисциплиналар кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы Исакова Айгуль Турсунбековна Педагогикалык илимдерини кандидаты Доцент Байланыштар  Дареги: 7- апрель к-сү, 6, 120- иш бөлмөсү  Эл. почтасы: Телефону: Кафедра жөнүндө:  2020- жылдын 1- октябрында № 124 буйругунун негизинде түзүлгөн гуманитардык дисциплиналар кафедрасы, Кыргызстан эл аралык университетинин Эл аралык медицина мектебинин негизги түзүмдүк бөлүгү болуп саналат.  Илимий жана окутуучулук ишмердүүлүктө кафедранын бай тажрыйбасы […]