Окуу процесси

Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы Окуу планы: 2018-2019- жж. окуу планы 2019-2020- жж. окуу планы Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 Компетенттүүлүк матрицасы Кафедранын иш планы Ырааттуулугу: 2019-2020 -жж. ырааттуулугу 2020-2021- жж. ырааттуулугу 2018-2019- жж. ырааттуулугу 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу. Окуу графиктери: 1-курс 1-семестринин календардык графиги 1-курс 2-семестринин календардык графиги 2-курс 3-семестринин календардык графиги 2-курс […]

Дисциплиналар

Тартип Жалпы жана клиникалык биохимия Негизги фармакология Клиникалык фармакология Молекулалык биология Нормалдуу физиология Химия Микробиология иммунология жана вирусология Медициналык биология Адам денесиндеги биогендик элементтердин ролу Окуу-усулдук комплекс: Окуу-усулдук иштер: кафедра окутуучуларынын окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү; окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоонун сапатын жогорулатуу; окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу; кафедранын дисциплиналары […]

Изилдөө иши

Илимий -изилдөө иштери: кафедранын илимий-изилдөө, илимий-тажрыйбалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; окуу процессинде илимий жана эксперименталдык изилдөө иштеринин жыйынтыктарын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; Кафедра окутуучуларынын илимий, илимий-тажрыйбалык конференцияларда, семинарларда жана симпозиумдарда катыштыруу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; калк ичинде илимий, маданий жана педагогикалык билимди жайылтуу ж.б. ИИИнин планыСИИИнин планы

Класстар жана лабораториялар

Previous Next “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасында азыркы дисциплиналарды окутуу үчүн лабораторияларга коюлган талаптарга ылайык жаңыланган жабдуулар менен камсыздалган, төмөнкү дисциплиналарды окутуу үчүн заманбап окуу бөлмөлөр жана лабораториялар бар: — Микробиология, вирусология и иммунология — Базистик фармакология —Кадимки физиология — Клиникалык фармакология Иш бөлмөлөрүндө дисциплиналарга ылайык маалымат стенддери, лабораториялык жабдуулар (микроскоптор, термостаттар, центрифугалар, муздаткычтар, кургатуучу шкафтар, автоклавдар, […]

Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы Акматова Эльмира Казакбаевна б.и.д., профессор Байланыштар: Дареги: Бишкек ш-ры, Л. Толстой к-сү, 100/1 Телефон номуру: +996550256715 Email: fundamental@ism.iuk.kg Кафедра жөнүндө: Биз “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасында силер менен жолугушуп-учурашканыбызга кубанычтабыз! “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасы 2020-жылдын 1-октябрында башкаруунун уюштуруу тутумун өркүндөтүү жана билим берүү сапатын жогорулатуу максатында, мурдагы “Фундаменталдык илимдер” кафедрасынын базасында (“КЭАУ” ОИӨКнын 2020- жылдын 1- […]