Окуу процесси

Атайын клиникалык дисциплиналар кафедрасы Окуу планы: Дарылоо боюнча окуу программасы (6 жыл) 2021-жыл Ырааттуулугу: 2021-2022-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу Окуу графиктери: Календарный график 1 курс 1 сем. Календарный график 1 курс 2 сем. Календарный график 2 курс 4 сем. Календарный график 3 курс 5 сем. Календарный график 3 курс 6 сем. Календарный график 4 курс […]

Дисциплиналар

Окуу – усулдук комплекс: Усулдук иштер боюнчае: — кафедра  мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз жакшыртуу; — окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоосунун сапатын жогорулатуу; — окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; — кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана куралдарын түзүүгө катышуу; — студенттердин кызыкчылыктары боюнча атайын курстарды жана атайын семинарларды […]

Изилдөө иши

Илимий- изилдөө иштери: “Атайын клиникалык дисциплиналар” кафедрасы билим берүү, илимий-изилдөө, усулдук жана тажрыйбалык ишмердүүлүгүн билим берүү стандарттарын жүзөгө ашыруу алкагына иш жүргүзөт. илимий-изилдөө, илимий- практикалык жана эксперименталдык иштерди уюштуруу; илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын  окуу процессинде иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу. илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарлар жана симпозиумдарга кафедра мүчөлөрүнүнүн катышуусу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды […]

Класстар жана лабораториялар

“Атайын клиникалык дисциплиналар” кафедрасында кафедранын бардык сабактарын окутуу үчүн жабдылган окуу бөлмөлөрү даярдалууда. Окуу бөлмөлөрүндө органдардын муляждары, камертон, отоскоп, стоматологиялык, физиотерапиялык бүт шаймандар болот. Иш бөлмөлөрү: Оорулуларды карап-багууОфтальмологияОториноларингологияСтоматологияНеврология ( нейрохирургия курсу менен)Жалпы физиотерапияДарылоочу дене тарбия

Атайын клиникалык дисциплиналар кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы Айтикеев Адилет Усенович Байланышы: Дареги: Бишкек ш-ры, Турусбеков к-сү, 88/1 Телефон:  Email: scd@ism.iuk.kg Кафедра жөнүндө: Биздин кафедранын окутуучулары жана кызматкерлери өзүлөрүн студенттердин  максаттарына жетүүсүнө жардам берүүгө арнашат. Биз окутуунун клиникалык байкоолорун жана практикалык  мүмкүнчүлүктөрүн камтыган кеңири жана катуу талаптуу академиялык базаны  беребиз деп ишенебиз. Кафедрада офтальмология, оториноларигология, оруулуларга кам көрүү, физиотерапия, ДДТ(ЛФК), стоматология, […]