Максаттар жана максаттар

ЭАММдин студенттик кеңешинин ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясына, аткаруу бийлик органдарынын ченемдик-укуктук актыларына, “КЭАУ” ОИӨКнын уставына, КЭАУ ЭАММдин студенттик кеңеш жөнүндөгү жобосуна жана анын иш планына ылайык жүргүзүлөт.  Студенттик кеңештин максаты: Студент жаштардын жашоосундагы маанилүү маселелерин чечүү, алардын социалдык жигердүүлүгүн өнүктүрүү жана социалдык демилгелерин колдоо жана жүзөгө ашыруу. Студенттик кеңештин милдеттери: жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого байланыштуу […]

Документтер

Студенттик кеңеш жөнүндө жобоСтуденттик кеңештин түзүмү 2019-2020 окуу жылдарына карата студенттик кеңештин планы2019-2020 окуу жылдарына карата аялдар кеңешинин планы Студенттик кеңештин иш отчету Студенттердин тастыктамасы №1 Протокол

Кызматкерлер

Имя: Maaz AliТел: +996704734809WhatsApp: +996704734809Email: maazali284@gmail.com Welcome all the students in ISM-IUK. University life is a growing phase where you can polish your skills, develop habits and characters. So, try to avail every chance to learn new things and participate in extra-curricular activities. Pretend as you want to be in your real life. Be well […]