Документтер

Окуу-усулдук бирикме жөнүндө жобо2019-жылдын 11-октябрынан № 227 ОУБ -2019дун курамы тууралуу буйрук2020-жылдын 3-ноябрынан № 149 буйрук (КЭАУ ОИӨК ОУБ – 2020нын курамы тууралуу) 2021 -жылдын 7-майынан №101 буйрук (КЭАУ ОИӨК ОУБ – 2020нын курамын бекитүү жөнүндө)2019-2020 жылдарына карата КЭАУ ОИӨКнын Окуу-усулдук бирикмесинин иш планы2020-2021 жылдарына карата КЭАУ ОИӨКнын Окуу-усулдук бирикмесинин иш планыДисциплиналар боюнча ОУКларды мониторинг […]

Максаттар жана максаттар

Бөлүмдүн максаты: Окуу процессин уюштуруу жана оптималдаштыруу, Эл аралык медицина мектебинин профессордук-окутуучулук курамы жана студенттери менен биргеликте билим берүү программаларынын ишке ашырылышына жана өркүндөтүүсүнө байкоо жүргүзүү. Бөлүмдүн максаттары: Билим берүү программалары боюнча окуу процессин ченемдик камсыздоо; Окуу процессин усулдук камсыздоо; Окуу процессин өркүндөтүү; Окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу: — Окуу процессин оптималдаштыруу; — Окуу процессинин […]

Максаттар жана максаттар

ЭАММдин студенттик кеңешинин ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясына, аткаруу бийлик органдарынын ченемдик-укуктук актыларына, “КЭАУ” ОИӨКнын уставына, КЭАУ ЭАММдин студенттик кеңеш жөнүндөгү жобосуна жана анын иш планына ылайык жүргүзүлөт.  Студенттик кеңештин максаты: Студент жаштардын жашоосундагы маанилүү маселелерин чечүү, алардын социалдык жигердүүлүгүн өнүктүрүү жана социалдык демилгелерин колдоо жана жүзөгө ашыруу. Студенттик кеңештин милдеттери: жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого байланыштуу […]

Документтер

Студенттик кеңеш жөнүндө жобоСтуденттик кеңештин түзүмү 2019-2020 окуу жылдарына карата студенттик кеңештин планы2019-2020 окуу жылдарына карата аялдар кеңешинин планы Студенттик кеңештин иш отчету Студенттердин тастыктамасы №1 Протокол

Кызматкерлер

Имя: Maaz AliТел: +996704734809WhatsApp: +996704734809Email: maazali284@gmail.com Welcome all the students in ISM-IUK. University life is a growing phase where you can polish your skills, develop habits and characters. So, try to avail every chance to learn new things and participate in extra-curricular activities. Pretend as you want to be in your real life. Be well […]

Студенттик бөлүмдүн байланыштары

Бөлүмдүн иштөө графиги: Дүйш., Шейш., Шарш., Бейш., Жума 08:00дон — 17:00 чуйинТыныгуу: 12:00 — 13:00 Байланыштан: Телефону: +996 312 53-12-32 e-mail: students_affairs@ism.iuk.kg Дареги: Чыгыш Медициналык Кампусу. Бишкек ш., 7 Апрель к-сү, 6, 102 иш бөлмөсү

Документтер

Студенттик бөлүм жөнүндө жобо Студенттердин өздүк иштерин кароочу комиссия жөнүндөгү буйруктар № 1 протокол № 2 протокол № 3 протокол № 4 протокол

Максаттар жана максаттар

Максаты: Студенттик бөлүмдүн максаты болуп, студенттердин өздүк иш кагаздарын туура каттоо, сактоо жана жүргүзүү болуп саналат.   Милдеттери: Студенттердин өздүк иш кагаздарын өз убагында жана туура каттоону уюштуруу. Өздүк иш кагаздарды эсепке алуу жана сактоону уюштуруу. ЭАММдин жана аймактык кампустардын студенттерин студенттик билеттер жана зачеттук китепчелер менен камсыздоо. Статистикалык эсепти жүргүзүү жана статистикалык отчетторду тиешелүү […]

Максаттар жана максаттар

ЭАММдин билим берүү секторунун максаты Билим берүү сектору Дарылоо иши программасы боюнча билим берүү процессин уюштуруу, аны өркүндөтүү шарттарын камсыз кылуу максатында түзүлгөн. КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын Билим берүү департаментинин курамында бардык курстар боюнча окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу, окуу иши боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгуу, окуу процессин диагностикалоо, аттестациянын натыйжаларын статистикалык иштеп чыгуу боюнча милдеттерди […]

Документтер

2021-2022 окуу жылына карата ЭАММдин билим берүү секторунун иш планы Билим берүү департаментинин жобосу Билим берүү департаментинин кызматкерлеринин кызматтык көрсөтмөлөрү