Саламаттык сактоо уюмдарындагы клиникалык базалар

Студенттердин өндүрүштүк тажрыйбасы – жогорку медициналык билим берүү адистерин даярдоодо окуу процессинин маанилүү бөлүгү болуп саналат. КЭАУ ЭАММде өндүрүштүк тажрыйба этап-этабы менен жалпы тажрыйба дарыгери адисин даярдоо профилине тиешелүү саламаттыкты сактоо уюмдарында,   студенттердин  теоретикалык билимдерин өздөштүрүүсүнө жараша (ырааттуу түрдө) жүргүзүлөт. Студенттер пландуу жана максаттуу түрдө тажрыйбалык көндүмдөрдү өздөштүрөт жана заманбап медициналык жабдуулар менен таанышат, өз […]

Максаттар жана максаттар

Бөлүмдүн максаты: Дарылоо иши адистиги боюнча ЖББПнын талаптарына ылайык студенттердин кесиптик көндүмдөрүнө жана жөндөмдүүлүктөрүнө ээ болуу жана калыптандыруунун ыраатуулугун жана үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуунун алкагында окуу жана өндүрүштүк тажрыйбаларынын бардык түрүн уюштуруу жана өткөрүү. Бөлүмдүн милдеттери: тажрыйба түрүнө ылайык клиникалык базаларды тандоо; тажрыйба базасы катары тандалган саламаттыкты сактоо уюмдары менен келишим түзүү; студенттерди тажрыйба өтүү орундары […]