Документтер

Чет элдик университеттер менен макулдашуулар жана келишимдер Келишимдерди иштеп чыгуу жана кол коюу, аларды жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле келишимдердин натыйжалуу иштеши, КЭАУ ЭАММдин эл аралык долбоорлордо чет элдик өнөктөштөр менен ийгиликтүү катышуусу үчүн талап кылынган шарт ЭАММдин макулдашуулары

Максаттар жана максаттар

Previous Next Эл аралык кызматташтык Эл аралык кызматташтык чет элдик жарандарды окутууга,   академиялык мобилдүүлүктү камсыздоого багытталган жана эл аралык деңгээлде профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатууну камсыз кылууга багытталган ЭАММдин ишмердүүлүгүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Негизги милдети – ар кандай өлкөлөрдүн университеттери менен эл аралык байланыштарды түзүү, чет элдик студенттерге паспорттук жана визалык кызматтарын көрсөтүү жана документтерди […]