Бүтүрүүчүлөргө

КЭАУнун бүтүрүүчүлөр Ассоциациясы

Ассоциациянын миссиясы

бүтүрүүчүлөрдүн динамикалык кызыкдар коомчулукка бириктирүү жана бардык муундардын бүтүрүүчүлөрүнүн рухун  бекемдөө.

Ассоциациянын максаттары

Ассоциациянын мүчөлөрүнүн коомдук пайдалуу, маданий, социалдык, маалыматтык жана кайрымдуулук максаттарына жетишүү үчүн иш-чараларды координациялоо, баалуулуктардын жана кызыкчылыктарды калыптандыруу жана сактоо, “КЭАУ” ОИӨКнын ЮЖБсынын (ОЮЛ) бардык жактан жаңылануусуна көмөктөшүү жана бүтүрүүчүлөрдүн байланыштарын бекемдөө.

Ассоциациянын милдеттери

 • Өлкөдө ичинде жана чет өлкөдө “КЭАУ” ОИӨКнын ЮЖБсынын беделин көтөрүү жана образын колдоо;
 • Алдынкы эл аралык билим берүү, изилдөө жана илимий борборлор катары, “КЭАУ”ОИӨКнын долбоорлорун жана өнүгүү программаларын жүзөгө ашырууга көмөктөшүү;
 • студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн биримдиги жана колдоосу;
 • бардык муундардын бүтүрүүчүлөрүнүн өз ара байланышуу үчүн заманбап маалымат чөйрөсүн түзүү;
 • Бутүрүүчүлөр Ассоциациясынын мүчөлөрүнүн арасындагы достук мамилелерди сактоого, “КЭАУ” ОИӨКнын ЮЖБсы менен алардын байланыштарын бекемдөөгө көмөктөшүү;
 • Бүтүрүүчүлөрдүн интеллектуалдык потенциалынын натыйжалуулугун жогорулатуу, эмгек базарында талап кылынган жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого жана кайра даярдоого көмөктөшүү;
 •  Ассоциациянын ишмердүүлүк профили боюнча консалтингдик жана маалыматтык кызматтарды көрсөтүү, башка уюмдар жана бирикмелер менен кызматташуу;
 • чыгармачылык кечелерди, конкурстарды жана фестивалдарды, маданий-массалык жана майрамдык, анын ичинде кайрымдуулук мүнөзүндөгү иш-чараларды  уюштуруу;
 • бардык муундардын бутүрүүчүлөрүнүн жана студенттердин арасында корпоративдик рухту бекемдөө, “КЭАУ” коомчулугунун баалуулуктарынын жана кызыкчылыктарынын биримдигин сактоо;
 • бүтүрүүчүлөрдүн бизнес-идеяларын жана долбоорлорун колдоого алуу, жаш бренддердин өнүгүүсүнө жана алдыга жылуусуна жардам көрсөтүү;
 • “КЭАУ” ОИӨКнын ЮЖБсынын каада-салттарын колдоо жана сактоо.

Байланыштар              

Кыргыз Республикасы,
720007 Бишкек шаары,  
Л.Толстой к-сү, 17А/1                                                                            

Тел.: +996 (312) 64-23-37

Факсы: +996 (312) 64-23-28

Электрондук дареги:  alumni@ism.iuk.kg    

http://alumni.iuk.kg/