Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Окуу планы: Учебный план «Лечебное дело» (5 лет) 2019г. Ырааттуулугу: Последовательность дисциплин за 2023 -2024 учебный год Календарь графиги 2023-2024 жж. 4 курс, 8 семестр, II полугодие 5 курс, 9 семестр, II полугодие Модуль графиги 2023-2024 жж. 4 курс, 8 семестр, II полугодие 5 курс, 9 семестр, II полугодие Дисциплиналар: «Жугуштуу оорулар» дисциплинасы Негизги милдети […]

Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Изилдөө иши: Илимий-изилдөө иштери (ИЖТБ) кафедранын окутуучуларынын турмушунда маанилүү роль ойноп, окуу процессинде тиешелүү илимий иштерди жүргүзүү жана колдонуу аркылуу окуу-тарбия иштерин дайыма өркүндөтүүгө салым кошуп келет. Изилдөө ишинин негизги максаттары: учурдагы илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү; акыркы илимий изилдөөлөрдү окуу процессинде чечмелөө; Кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын илимий квалификациясын жогорулатуу; Окуу материалдарын, монографияларды, илимий макалаларды жана докладдарды түзүү […]

Профессордук-окутуучулук курам

Оторова Асель Анарбековна Кафедра башчысы Альтаир кызы Айгерим Бөлүмдүн адиси Байзакова Аида Кафедра ассистенти Жаныбекова Нурайым Жаныбековна Кафедра ассистенти Клычева Луиза Нурлановна Кафедра ассистенти Алиева Динара Усенбаевна Кафедра ассистенти Кошумбаева Нуржамал Омурбековна Кафедра ассистенти Каныбек кызы Алтынай Кафедра ассистенти

Жугуштуу оорулар кафедрасы жөнүндө

Кафедранын башчысы Аты-жөнү:  Оторова Асель Анарбековна Илимий даражасы: Биология Илимдеринин Кандидаты Байланыш: Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель көч. 6, Чыгыш медициналык кампусу, 105-кабинет Email: asel.otorova@gmail.com Кафедра жөнүндө Жугуштуу оорулар кафедрасы окуу-методикалык, илимий-изилдөө иштерин, ал эми тажрыйба менен алектенген докторлор өз адистиктери боюнча дарылоо-кеңеш берүү иштерин жүргүзүшөт. Кафедра 2021-жылдын октябрь айында уюштурулган, бул окуу […]

Сапатты баалоо жана билимди көзөмөлдөө сектору

Сотрудники Куттугалиева Даяна Мысабековна Специалист сектора оценки качества и контроля знаний Айталиева Рами Руслановна Специалист сектора оценки качества и контроля знаний Цели и задачи Цель сектора: «Способствование созданию прозрачной, объективной и эффективной системы оценки знаний, способствующей повышению качества медицинского образования и подготовки высококвалифицированных специалистов.» Задачи сектора: Координация, контроль внедрения и использования инструментов оценки знаний в […]

Документтер

Жоболор: СКжОТИ бөлүмү жөнүндө жобо 2022-2023 окуу жылы. Кураторлук жөнүндө жобо 2022-2023 окуу жылы. Университетте окуп жаткандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча шарттарды түзүүнү жөнгө салуучу жобо КЭАУНИн Эл аралык медицина мектебинде окуучулар үчүн ички тартип эрежелери Студенттин моралдык-этикалык кодекси Иш пландары: ПСиВР бөлүмүнүн иш планы 2023-2024 окуу жылы. Тарбия иштеринин планы 2022-2023 окуу жылы. Куратордун […]

Симуляциялык окуу борбору

Симуляциялык окуу борборунун жетекчиси Исаматов Джаныбек Шеримбекович Байланышуу: Дареги:  720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Турусбекова көчөсү 88/1, “Аманат” Университеттик клиникасы, 6-кабат, кабинет №608. Телефон: +996 (550) 108-688 Email: simulblok@mail.ru Максаты: Студенттерге профессионалдык компетенциялардын бардык түрүн өнүктүрүү жана бейтапка зыян келтирбестен клиникалык ыкмаларды бириктирүү үчүн шарттарды түзүү. Симуляциялык окуу борбору жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим […]

Квалификацияны жогорулатуу борбору жөнүндө

Ведущий специалист ЦПК Усупова Мээрим Сабырбековна Контакты Адрес: ул. Турусбекова 88/1, этаж 5 Email:  mapdo@ism.iuk.kg Телефон: 996 708 888 146 О центре повышения квалификации Центр повышения квалификации Медицинской академии последипломного образования Международной школы медицины МУК (ЦПК МАПДО МШМ) – структурное подразделение Медицинской академии последипломного образования МШМ МУК. Центр повышения квалификации осуществляет следующие услуги: Повышение квалификации медицинских работников Профессиональная […]

Дипломдон кийинки билим берүү медициналык академиясы жөнүндө

МАПДО – Медицинская академия последипломного образования Директор МАПДО доктор медицинских наук Баитова Гульмира Мусаевна Контакты Адрес: ул. Турусбекова 88/1, этаж 3 Email:mapdo@ism.iuk.kg Телефон: 996 708 888 146 О Медицинской академии последипломного образования (МАПДО): Академия является структурным подразделением МШМ МУК, реализующим образовательные программы последипломного образования (ординатура) и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации медицинских работников). При МАПДО […]

Ординатура жөнүндө

Заведующая Отделом Ординатуры:​ Шувалова Мария Сергеевна Кандидат медицинских наук Контакты Адрес: ул. Турусбекова 88/1, этаж 5 Email:  mapdo@ism.iuk.kg Телефон: 996 708 888 146 Об ординатуре Ординатура – этап последипломного образования врачей на базе медицинских высших учебных заведений, научно-исследовательский институтов, а также институтов усовершенствования врачей. Ординатура является частью многоуровневой системы высшего профессионального образования медицинских работников и углубленного последипломного обучения […]

“КЭАУ” ЭАММ илимий-изилдөө жана статистикалык борбору

Миссиясы жана максаты: Изилдөө жана статистикалык борбордун миссиясы Кыргызстандын эл аралык университетинин Эл аралык медициналык мектеби — илимий жана илимий-педагогикалык персоналды натыйжалуу көбөйтүү, илим, билим берүү жана инновация жаатындагы жаштарды бекемдөө, изилдөө жүргүзүү жана билим берүү иш-аракеттеринин сапатын жакшыртуу максатында статистиканын, маалыматтарды талдоонун жана эксперименттерди пландаштыруунун заманбап ыкмаларын андан ары өнүктүрүү жана жайылтуу. Негизги милдеттер: […]

“Медайымдык иш” адистиги

ООП “Сестринское дело”(2 года 10 месяцев) Приложение 1 Модель выпускника 060109 Сестринское дело Приложение 2 Матрица компетенций 060109 Сестринское дело Приложение 3 График учебного процесса Приложение 4 Учебный план СД Приложение 7 Программа практик Приложение 9 Программа ГИА ГОС 060109 Сестринское дело

Phd докторантурасы

Руководитель направления общественного здравоохранения и медицины ФИО: Баитова Гульмира Мусаевна Ученая степень: доктор медицинских наук Ученое звание: профессор Аспирантура и докторантура PhD является структурным подразделением НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана» для подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Миссией докторантуры PhD является подготовка исследователей для достижения ими научных результатов во благо развития общества в условиях современных […]

Аспирантура

Аспирантура является основной формой подготовки научных и научно-педагогических кадров. Последипломное обучение в ИГСМ проводится в очной (3 года) и заочной (4 года) формах. В ходе обучения аспирант должен пройти индивидуальный учебный план, опубликовать статьи в рецензируемых журналах. Результатом прохождения аспирантуры является завершение диссертационной работы с публичной защитой диссертации в соответствующем диссертационном совете. Академическая степень: Аспирант […]

Ординатура

Ординатура является частью многоуровневой системы высшего профессионального образования медицинских работников и углубленного последипломного обучения выпускников высших учебных заведений в сфере медицины в соответствии с утвержденной программой медицинских специальностей. Ординатура в МШМ «МУК» осуществляет свою деятельность в структурном подразделении университета – Медицинской академии последипломного образования (МАПДО) МШМ МУК. Медицинская академия последипломного образования (МАПДО) МШМ МУК проводит обучение ординаторов […]

“Дарылоо иши” адистиги

Основная образовательная программа высшего профессионального образования по специальности  «Лечебное дело» (для иностранных граждан), реализуемая в Международной Школе Медицины НОУ УНПК «МУК», представляет собой комплекс документов, разработанных и утвержденных вузом, с учетом государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по соответствующей специальности, с учетом требований национального и международного рынка труда. Положение об Основной Образовательной Программе ООП “Лечебное […]

Phd докторантурасы

561000 Общественное здравоохранение и медицина Прием документов с 01 августа по 10 октября. Вступительные испытания (в режиме онлайн-собеседования) с 20 сентября по 10 октября. Зачисление с 10 – 20 октября. Соискатель должен иметь магистерскую степень или диплом специалиста (5-ти летнее обучение) по соответствующей специальности. Перечень документов требуемых для поступления: Заявление на имя Ректора НОУ УНПК […]